Web Content Display

Publikacja wyników monitoringu wybranych wskaźników

Zmiany w przyroście w latach 2015 - 2024

Zmiany w odnowieniu lasu

Zmiany składu gatunkowego

Zmiany struktury wiekowej

Zbiór nasion - dane wieloletnie

Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

Pozyskanie stroiszu i choinek - dane wieloletnie

Pozyskanie zwierzyny w obwodach dzierżawionych - dane wieloletnie