Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Węgliniec w obecnych granicach zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 2 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30.01.1981 r. Lasy Nadleśnictwa Węgliniec położone są w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej w 1 Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej, mezoregionie Pogórza Nowogrodzkiego od północy Borów Dolnośląskich. Powierzchnia Nadleśnictwa 17.676 ha w tym 16.425 ha to las, 418 ha grunty rolne, 518 ha to wody. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby: Węgliniec i Osiecznica oraz 11 leśnictw. Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.