Web Content Display

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Realizując zasady, kryteria oraz wskaźniki dobrej gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu powołała lasy o szczególnych walorach przyrodniczych- High Conservation Value Forests (HCVF).

Lasy HCVF zostały powołane Decyzją nr 2 z dn. 19.01.2011r., tym samym Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu wypełniła zobowiązanie wynikające z zasady nr 9 FSC.
Za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) uznaje się obszary zgłoszone przez nadleśnictwa oraz wyłonione w procesie weryfikacji istotnych obszarów pod względem walorów przyrodniczych w skali regionalnej i krajowej, objęte trybem konsultacji społecznych.
Załącznikami do ww. Decyzji są mapy (link na dole strony) przedstawiające granice poszczególnych kategorii lasów HCVF na terenie Nadleśnictwa Węgliniec.
W związku z publikowanymi materiałami są prowadzone ciągłe konsultacje społeczne- ewentualne uwagi odnośnie powołanych lasów HCVF prosimy kierować na adres: ul. Piłsudskiego 4, 59-940 Węgliniec lub na adres e-mail: wegliniec@wroclaw.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania