Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Węgliniec w obecnych granicach zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 2 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30.01.1981 r. Lasy Nadleśnictwa Węgliniec położone są w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej w 1 Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej, mezoregionie Pogórza Nowogrodzkiego od północy Borów Dolnośląskich. Powierzchnia Nadleśnictwa 17.676 ha w tym 16.425 ha to las, 418 ha grunty rolne, 518 ha to wody. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby: Węgliniec i Osiecznica oraz 11 leśnictw. Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.