Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o planowanych w 2018 r. zabiegach lotniczego ograniczania szkodliwych owadów.

Nadleśnictwo Węgliniec informuje, że ze względu na stwierdzone zagrożenie od szkodników liściożernych sosny (brudnicy mniszki i strzygoni choinówki) planowany jest na terenach leśnych Nadleśnictwa Węgliniec zabieg ratowniczy przy użyciu sprzętu lotniczego. Do przeprowadzenia zabiegu użyty zostanie środek ochrony roślin Dimilin 480 SC. 
Dimilin 480 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w leśnictwie, z etykietą można się zapoznać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin/Etykiety-C-D). 
Okres karencji dla runa leśnego - czyli od oprysku do czasu spożycia wynosi 24 h. Na czas zabiegu zostanie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu. 
Aktualnie na terenie Nadleśnictwa są prowadzone nadzwyczajne prace prognostyczne wskutek których obszar objęty zabiegiem może ulec zmianie.
Zabieg będzie prowadzony od połowy maja. O planowanej dacie zabiegu, jak i ewentualnych zmianach dotyczących obszarów objętych zabiegiem poinformujemy.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do biura Nadleśnictwa pod nr tel. (75) 77 12 002.