Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Realizując zasady, kryteria oraz wskaźniki dobrej gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu powołała lasy o szczególnych walorach przyrodniczych- High Conservation Value Forests (HCVF).

Ekosystemy reprezentatywne

Wypełniając zobowiązania wynikające z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013-PL) na terenie Nadleśnictwa Węgliniec przeprowadzono weryfikację d-stanów wyznaczonych jako referencyjne i wyznaczono ekosystemy reprezentatywne na podst. nowego brzmienia wskaźnika 6.4.1: